ХОТЕЛ

DSCN1833.JPG

*Вашето барање ќе биде потврдено во рок на 24 часа од ко ќе одберете датуми. Самава форма не е потврда без писмена потврда.

Closed for Winter

We are currently only taking reservations starting from March 2023

Затворени за Зима

Само примаме резервации почнувајки

од Март 2023